Pravne podrobnosti

Pogoji uporabe

Celotna vsebina tega spletnega mesta je avtorsko zaščitena. Lastnik vsebine je Združenje za Maharišijevo Vedsko znanost Slovenije, razen če ni drugače navedeno.

Razen v primerih, ki so navedeni v tem dokumentu, se noben del te vsebine ne sme prikazati, reproducirati, objavljati, naložiti, objaviti, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način - elektronski, mehanski, fotokopirni, snemalni ali kako drugače - brez predhodnega dovoljenja imetnika avtorske pravice. Dovoljenje se podeli izključno za vašo osebno ali za interno uporabo za nekomercialne namene, za prikaz vsebine na računalniku z uporabo programske opreme HTML brskalnika ter za prenos, uporabo in tiskanje kopij materiala - pod pogojem, da se vsebina ne spreminja in da se ohranijo vsa obvestila o avtorskih in drugih lastniških pravicah. Dovoljenje je dano za vključitev povezav do URL-jev (Uniform Resource Locators) dokumentov, ki sestavljajo to spletno mesto v drugih dokumentih HTML, pod pogojem, da so vse blagovne znamke pravilno navedene v teh povezavah. Dovoljenje, odobreno tukaj, ne vključuje pravice do ponovne objave vsebine na kateri koli drugi spletni strani. Sprememba materialov ali uporaba materialov za kateri koli drug namen, je kršitev avtorskih in drugih lastninskih pravic. Za uporabo nekaterih vsebin veljajo dodatne omejitve, kot je določeno v nadaljevanju.

{Združenje za Maharišijevo vedsko znanje Slovenije} intends the information contained in this Web site to be accurate and reliable. However, errors may occur. Therefore, {Združenje za Maharišijevo vedsko znanje Slovenije} disclaims any warranty of any kind, whether express or implied, as to any matter whatsoever relating to this Web site, including without limitation the merchantability or fitness for any particular purpose. Inquiries concerning trademarks, copyrights and other intellectual property rights governing the content of this Web site should be directed to {Združenje za Maharišijevo vedsko znanje Slovenije} n Legal Department,{Organisation Address}.

Entire contents copyright © 2020 {Združenje za Maharišijevo vedsko znanje Slovenije}. All rights reserved.

Transcendentalna meditacija®, TM, TM-Sidhi program, napredne tehnike Transcendentalne meditacije, Mahariši, Mahariši Maheš Jogi so registrirane blagovne znamke ali pa zakonsko zaščitene blagovne znamke. Licenco za uporabo teh znamk v Sloveniji ima Združenje za Maharišijevo Vedsko znanost Slovenije in jih z pod-licenciranjem dovoli uporabljati svojim partnerskim organizacijam.